Dysleksibehandling

alphabet-chalkboard

Det kan være flere årsaker til dysleksi. Ved seks års-alderen er de fleste forbindelsene mellom hjernen og musklene ferdig etablert, men de fungerer ikke alltid optimalt. Dette kan skyldes kjente, eller ukjente årsaker. Hvis du som baby for eksempel ”hoppet over” krabbestadiet er muligheten for å utvikle dysleksi større. Da har du kanskje ikke fått etablert alle forbindelser som trengs mellom hjernen, hendene og øynene. Koordineringen er ikke blitt optimalt utviklet da, og forbindelser mellom høyre og venstre hjernehalvdel er ikke så rask som ønskelig for å kunne huske ordet du nettopp har lest når du leser neste ord.

Barn med forstyrret forbindelse mellom hjerne, øyner og hender blir ofte hyperaktive, og kan ha dårligere koordinasjon. Eller, i stedet for hyperaktivitet, kan et slikt barn trekke seg tilbake, og kan oppleves som lat og uengasjert.

Denne typen dysleksi kan ofte forbedres dramatisk med følgende velprøvede program:

Et intensivt program på 12 timer, det vil si én time per uke i 12 uker. Etter omlag 3-4 uker kan man begynne å merke resultater. Under de 12 timene instruerer jeg i koordineringsøvelser, samt avslutter timene med massasje. Det er ofte veldig mye anspenthet i kroppen til en dyslektiker. Når musklene er avspendte går læring og lesing også lettere.

I tillegg må det brukes ca 10 minutter hver dag til øvelser hjemme.

Dette intensivprogrammet bygger på at muskelspenninger påvirker musklene og signalsystemet mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Dette kan gi vanskeligheter med lesning, skrivning, konsentrasjon og andre innlæringsproblemer som koordinasjon.

Jeg utfører ikke noen lese- eller skrivetest, men ser kun på motorikken.

Fine tilbakemeldinger fra programmet viser at barna er blitt mye mer harmoniske og konsentrerte, er ikke lenger urolige og stressede. Dessuten kan de også glede seg over å ta del i bøkenes fantastiske verden!

Naturligvis passer denne behandlingen også for voksne dyslektikere.